Shareholders’ Meetings

17 December, 2021

Stämmoprotokoll

26 November, 2021

Proxy Form

FULLMAKTSFORMULÄR

Advance Voting Form

FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

26 November, 2021

Notice to attend the extraordinary general meeting in GET Group AB (publ)

26 November, 2021

Kallelse till extra bolagsstämma i GET Group AB (publ)

24 September, 2021

Bulletin from Extraordinary General Meeting in Net Trading Group NTG AB (publ)

24 August, 2021

Notice to attend the Extraordinary General Meeting in Net Trading Group NTG AB (publ)

CONTACT US

Södra Larmgatan 4
411 16 Gothenburg
Sweden

Investor Relations

ir@getgroup.se